Kontakt

Učiteľka Mgr. Zuzana Floreková

e-mail: flo.zuzana@gmail.com

adresa školy:

Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad